Pengikut

Hadith Hari Ini

Haji Pasha (Khidr `Ali Haggi Pasha al-Aydini)

Haji Pasha atau nama lengkapnya Jalaluddin Khidr bin Ali Haji Pasha al-Aydini, seorang ahli perubatan / kedoktoran ternama berbangsa Turki.

Tarikh kelahirannya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sebahagian besar ahli sejarah menyatakan bahawa beliau dilahirkan pada sekitar pertengahan abad ke-8 H di Konya dan meninggal pada tahun 820 H bersamaan 1417 M.

Dari Konya beliau ke Kaherah untuk menambah ilmu. Di sana beliau menerima pendidikan daripada Mubaraq Syah al-Mantiki dan Akmaluddn Barbati.

Oleh kerana beliau menghidapi suatu penyakit, beliau mula beralih arah daripada ilmu fikh kepada ilmu perubatan.

Ternyata kemampuannya dalam bidang perubatan begitu menyerlah dan beliau ditawarkan menjawat jawatan penting sebagai ketua doktor di Hospital Mansariah.

Bagaimanapun, selang beberapa tahun kemudian belilau kembali ke Anatolia dan berkhidmat di bawah dinasti Aydin sebagai doktor, kadi (hakim besar).

Sebahagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab, di antaranya ialah Mathali al-Anwar fi al-Mantik al-Urmawi, iaitu sebuah catatan ulasan daripada Fakhrudin ar-Razi mengenai risalah logik.

Karya besarnya yang lain ialah Asy-Syifa’ al-Askam wa Dawa’ al-Alam, iaitu sebuah ensiklopedia ubat-ubatan daripada tumbuhan.

Haji Pasha meninggal duna sekitar awal abad ke-9 dan damakamkan di Brgi.

Karya-karya yang ditulis Haji Pasha kebanyakannya di dalam bahasa Arab yang mencakupi bidang termasuk falsafah, matematik, tafsir al-Quran, dan perubatan.

Bagaimanapun, yang membuatkan namanya menjadi masyhur adalah karyanya di dalam bidang perubatan.

Kedua-dua bukunya itu telah diterbitkan semula dalam Historial Dictionary dan telah diterbitkan penerbit Turki.

Sumber: sini
Baca selanjutnya...