Pengikut

Hadith Hari Ini

Pengurusan Harta Pusaka

Tuntutan Terhadap Harta Peninggalan Si Mati

Terdapat lima perkara yang perlu diberi perhatian serius terhadap harta yang ditinggalkan si mati. Antaranya:


a)Tuntutan secara lansung
Antaranya, zakat terhadap harta yang wajib dizakatkan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, persoalan gadaian, hutang, wang pinjaman dan sebagainya.

b)Pengurusan Jenazah
Harta yang ditinggalkan si mati hendaklah digunakan juga bagi menyelesaikan urusan pengurusan jenazah. Dalam hal ini, pihak yang menguruskan hendaklah tidak terlalu boros atau terlampau berjimat untuk urusan pengurusan jenazah.

c)Hutang Si Mati
Hendaklah diselesaikan hutang si mati seberapa segera yang mungkin dengan menggunakan harta yang ditinggalkan.

d)Wasiat
Pelaksaan wasiat si mati hendaklah tidak melebihi satu pertiga daripada harta yang ditinggalkan. Peaksanaan wasiat ini hanya berlaku setelah selesai perkara a, b dan c di atas.

e)Perwarisan/Pusaka
Pembahagian harta pusaka akan mula dilaksanakan setelah langkah-langkah a hingga d dilaksanakan.


Sedikit Celoteh:

Sebenarnya, perkara di atas adalah perkara yang sepatutnya di amalkan di dalam masyarakat Islam apabila berlaku sebarang kematian yang memerlukan pengurusan terhadap harta peninggalannya. Namun kebanyakkan masyarakat lebih kepada semata-mata untuk membahagikan harta pusaka tanpa melaksanakan tuntutan lain yang wajib dilaksanakan.