Pengikut

Hadith Hari Ini

Sesi Pengajian Kitab Tanbiih al-Ghaafiliin

Sambungan

Muqaddimah
Bahagian Tiga(Dorongan Mengarang Kitab Ini)


TEKS ASAL KITAB:

Amma ba’du,
Adapun kemudian dari itu maka adalah tatkala hijrah Nabi SAW seribu seratus lapan puluh empat tahun maka sanya telah meminta kepada aku oleh seorang daripada sahabatnya yang besar pada aku pada menghimpunkan suatu risalah pada menyatakan ilmu hadith yang muwafaqah atas mazhab ahl sunnah wal jamaah pada hal aku memudahkan daripada Bahasa Arab kepada Bahasa Melayu supaya beroleh manfaat dengan dia kiranya siapa bagi barangsiapa yang tiada tahu berbahasa arab maka memperkenankan oleh faqir yng doif lagi bebal yang tiada mempunyai ilmu dan amal pada hal aku berpegang kepada Allah Taala iaitu Haji Abdullah anak Abdul Mubin Syafie mazhabnya dan bahawa dijadikan kiranya mukhtasar ini tulus ikhlas bagi yang hadratnya yang mulia dan kunamai hadith ini Tanbiih al-Ghaafiliin(تنبيه الغافلين) ertinya mengingatkan bagi orang yang lalai kerana sabda Nabi SAW: (bermula) menunjukkan atas kebajikan itu serasa-rasa pahala berebutdia, riwayat Bukhari dan Muslim.


Huraian:

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan lagi penerokaan kitab ini serta dapat diambil segala manfaat yang ada di dalam kitab ini. Pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai faktor dorongan pengarang kitab ini menulis kitab ini untuk menjadi bahan tatapan yang berguna pada generasi demi generasi.

Pengarang kitab ini menyatakan bahawa pada tahun 1184 hijrah, seorang sahabat akrabnya(mungkin) telah memintanya menghimpunkan sebuah risalah(kitab ini) yang membincangkan mengenai ilmu hadith yang bertepatan dengan mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya risalah ini adalah hasil penterjemahan penulis daripada kitab yang berBahasa Arab kepada Bahasa Melayu bagi memudahkan serta dapat memberi faedah kepada para pelajar dan orang awam yng tidak boleh memahami Bahasa Arab. Maka atas permintaan itu, pengarang bersedia menghimpunkan kitab ini. Pengarang membahasakan dirinya tiada ilmu dn bebal yang sentiasa bergantung kepada Allah SWT jua. Begitulah para ulamak yng ikhlas dalam menyampaikan ilmu mereka. Mereka tidak pernah berbangga dengan ilmu yang ada bahkan sentiasa merendah diri. Tidak seperti ulamak hari ini, berbangga dengan ilmu yang ada bahkan sentiasa menganggap dirinya yang serba tahu. Tidak semua ulamak bersikap begitu. Ada juga yang ikhlas.

Pengarang kitab ini namanya Haji Abdullah Bin Abd Mubin yang bermazhab Syafie. Beliau menulis kitab ini hanyalah semata-mata ikhlas kepada Allah SWT jua. Maka pengarang kitab ini menamakan kitab hadith ini dengan nama Tanbiih al-Ghaafiliin yang bermaksud peringatan bagi orang yang lalai yang bertepatan dengan hadith yang menyatakan bahawa menunjukkan atas kebajikan dan kebaikan serta kebenaran itu adalah sebanyak-banyak pahala.

Memberi peringatan ini adalah tanggungjawab manusia. Jika tidak ada manusia yang saling ingat mengingati maka masyarakat akan dipenuhi dengan kemaksiatan. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memberi peringatan dan berita gembira. Begitu juga selepasnya yang digalas tanggungjawab itu oleh para sahabat, para tabiin, serta para ulamak dulu dan kini. Sebaik-baiknya manusia pada hari ini menuruti panduan yang dibawa oleh para ulamak yang pada asalnya dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Wallahu Subhaanahu Wa Taala A’lam.

Bersambung.......................

0 ulasan:

Catat Ulasan