Pengikut

Hadith Hari Ini

Tokoh: Al-Kurtubi Al-Isybili

Oleh: HAPPIS BASHA

Nama lengkapnya Ibnu Thufayl atau Ibnu Tofail adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Thulayl al-Qaysi. Ia adalah satu keturunan suku Arab Kays, yang terkemuka. Beliau sering pula disebut dan dipanggil sebagai al-Andalusi atau al-Kurtubi al-Isybili, tetapi kaum Skolastik Kristian menyebutnya sebagai Abubacer.

Ibnu Thulfayl diperkirakan lahir pada dekad pertama abad ke-6 H / ke-12 M. Di Wadi-Ash. Guadix, sebelah timur laut Granada, Sepanyol. Tidak banyak yang dapat diungkap mengenai keluarga dan pendidikannya.

Beliau menjadi doktor buat pertama kalinya di Granada kemudian menjadi setiausaha dari Gabenor Ceuta dan Tangier, Putra Abdul Mu’min dinasti Almohad (Al-Muhwahhidun) dan akhirnya menjadi doktor Almuwahhidun, Sultan Abu Ya’kub Yusuf pada 558-580 H. / 1163-1184M)

Al-Bitruji, salah seorang muridnya menyebut Ibnu Thufayl sebagai kadi, dan dalam banyak perkara, Ibnu Thufayl selalu mempunyai pengaruh besar terhadap muridnya ini, serta banyak merekrut sarjana-sarjana ke istana dan Ibnu Thhufayl juga memperkenalkan Ibnu Rusyd kepada Sultan.

Ahli sejarah Abdul Wahid al-Mazzakusyi memberi sebuah deskripsi mengenai pertemuan ini yang diketahui daripada laporan-laporan Ibnu Rusyd sendiri. Pada kesempatan-kesempatan seperti ini, Sultan mula menunjukkan luas pengetahuannya tentang masalah-masalah kefalsafahan.

Di atas saranan dan dorongan Sultan serta nasihat dan semangat telah mendesak Ibnu Rusyd untuk menulis komentar-komentarnya mengenai karya-karya Aristoteles.

Karya Ibnu Thufayl masih tidak diketahui jumlah sebenarnya, namun karangannya “Hayy bin Yaqzan”, sebuah novel falsafah yang terkenal merupakan salah satu di antara buku-buku yang paling cemerlang pada abad-abad pertengahan.

Dalam buku tersebut Ibnu Thufayl berusaha membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistik melalui kisah fiksyen. Melalui kisah tersebut, Ibnu Thufayl ingin memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh “pertentangan” antara falsafah dan agama, akal dan iman, seperti halnya Hayy, yang digambarkan dalan novel falsafah tersebut iaitu dalaman dan luaran.

Selain itu, beliau juga menulis dua buah naskhah buku mengenai ilmu kedoktoran, yang banyak hubungannya dengan karya perubatan Ibnu Rusyd iaitu “Al-Kulliyat”.

Menurut astronomi al-Bitruji serta Ibnu Rusyd terhadap komentar Ibnu Thufayl dalam karya Aristoteles “Metaphysics”, juga mempunyai banyak gagasan dan ternyata banyak memberi pengaruh kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh al-Bitruji untuk menyanggah dan sekaligus membuktikan kekeliruan teori Ptolemaios mengenai “lingkaran-lingkaran epicycles dan excentris”.

Pada tahun 578/ 1182 M, memandangkan usia Ibnu Thufayl yang telah lanjut, beliau telah digantikan kedudukannya oleh Ibnu Rusyd sebagai doktor peribadi khalifah. Ibnu Thufayl meninggal dunia pada tahun 581 H/1185-1186 di Maghribi.

Sumber: sini

0 ulasan:

Catat Ulasan