Pengikut

Hadith Hari Ini

Pengajian Hudud: Siri 2 (Prinsip Hak Masyarakat Dan Hak Individu)


Prinsip Hak Masyarakat Dan Hak Individu

Muhammad Saliim al-'Awwa berkata:

" dalam syariat Islam, perbuatan atau tindak tanduk manusia jika dilihat daripada perspektif arahan syariat itu sendiri boleh dibahagikan kepada dua kategori "

Iaitu:

a)Kategori perbuatan atau perbuatan yang berhubungkait dengan hak Allah SWT.
b)Kategori perbuatan atau tindak tanduk yang berkaitan hak individu.

al-Kasani pula berkata:

a)Perbuatan yang bercanggah dengan syarak disebut kesalahan.
b)Kesalahan yang menyentuh kepentingan masyarakat disebut kesalahan awam.
c)Kesalahan yang menyentuh kepentingan individu disebut kesalahan persendirian.

Pembahagian kesalahan yang disebutkan diatas menjadi asas perbezaan antara jenayah hudud, qisas dan diat. Semua kesalahann hudud adalah bersifat kesalahan awam, manakala qisas dan diat pula bersifat kesalahan persendirian yang dilakukan oleh seseorang individu ke atas individu yang lain. Namun dalam perundangan sivil semua kesalahan bersifat kesalahan awam.

Perlu ditegaskan disini, dalam perundangan Islam tidak semestinya semua kesalahan jenayah itu bersifat kesalahan awam tetapi juga merangkumi kesalahan awam dan kesalahan indivudu yang ditentukan hukuman tertentu sebagai balasan ke atas sesuatu perbuatan jenayah.

Dalam erti kata lain, dalam syariat Islam setiap perbuatan jenayah mempunyai dua kemungkinan sama ada termasuk kategori kesalahan awam seperti kasalahan hudud atau kesalahan persendirian seperti kes-kes jenayah qisas dan kesalahan diat. Malah dalam kes ta'zir kesalahan-kesalahan mungkin bersifat awam dan mungkin bersifat persendirian.

Sumber: Buku karangan guruku Prof. Madya Datin Dr. Paizah Haji Ismail yang berjudul Hudud: Hukum dan Pelaksanaan.

0 ulasan:

Catat Ulasan