Pengikut

Hadith Hari Ini

Muqaddimah 'Ilmu al-Faraid

Sambungan.....


المبادىء العشرة(Sepuluh Perkara Penting/Pokok Mengenai Ilmu Pusaka)

Penyusunan:
Allah SWT telah menjelaskan di dalam al-Quran, kemudian diterangkan oleh Nabi Muhammad seterusnya para sahabat dan Imam-Imam mujtahid.

Nama:
Ilmu al-Faraid, Ilmu al-Mawarith. Dalam bahasa kita disebut ilmu pusaka.

Sumber Rujukan:
Al-Quran, al-Hadith dan al-Ijmak.

Hukum Mempelajari:
Fardhu kifayah

Skop Perbincangan:
Masalah tentang kaeadh perwarisan, perkara-perkara yang menghalang perwarisan, serta cara memcari masalah pembahagian pusaka ini.


0 ulasan:

Catat Ulasan