Pengikut

Hadith Hari Ini

Pengajian Hudud (Muqaddimah)

Konsep Hudud

Takrif Dari Sudut Bahasa


Dewan Bahasa Dan Pustaka:
Hudud bermaksud had ataupun batas, perenggan, hingga dan setakat.

Kitab Lisan al-Arab:
Had ialah pemisah antara dua perkara agar kedua-duanya tidak bercampur-aduk atau bertembung antara satu sama lain.
Perkataan ini juga digunakan bagi erti hujung sesuatu atau untuk membezakan antara sesuatu dengan yang lain.

Berasaskan pengertian ini, apabila disebut hudud Allah, ia bererti sesuatu yang telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai halal atau haram dan memerintahkan supaya ketentuan itu dipatuhi.

P/s: Maklumat ini adalah diringkaskan daripada sumber berikut:

Sumber: Hudud Hukum Dan Pelaksanaan
Oleh: Prof Madya Datin Dr Paizah Hj Ismail
Penerbit Karya Bestari Sdn Bhd(Shah Alam)

0 ulasan:

Catat Ulasan